برچسب: گوهر تراشی

گوهر تراشی
2 دیدگاه

گوهر تراشی چیست؟

تاریخچه گوهرتراشی ( نگین تراشی ) واژه ای می باشد که برای تراش و پرداخت (پولیش) سنگ ارائه شده است.…
فهرست